Els mestres estem aprenent constantment dels alumnes, companys, formacions externes, internes, etc.
Formem part de les Xarxes per al Canvi promogut pel Consorci d’Educació, concretament estem a la Xarxa 19, on ens reunim de manera periòdica amb altres escoles de primària i instituts del barri per intercanviar experiències, reflexionar entorn les pràctiques educatives, metodologies… que més tard compartim amb la resta del claustre.

Aquest curs ens estem formant en aprenentatge globalitzat i els dilluns, quinzenalment, ens trobem per intercanviar i reflexionar sobre el que estem fent, per què, dificultats…, per tal d’unificar la mirada pedagògica i definir bé els objectius comuns i a on volem anar, des de la diversitat de professionals i rols dins del centre.

Acte Inici de curs

Aquest any es va inaugurar el curs escolar a la nostra Sala d’actes. Acte presidit per la Gerent d’Educació i altres professionals del món de l’educació.


Formació dels mestres.

Hem començat els claustres pedagògics quinzenals, on posem en comú formacions que hem fet, intercanviem dubtes i/o experiències…, etc.
Avui hem realitzat per grups una exercici matemàtic, on fèiem rols d’alumnes, de mestres i d’observadors, per tal de treballar el treball en equip, la inclusió i el paper del mestre més dirigit a més col•laborador.