Assemblees a 3r

Les fulletes i els fullets els dimecres per la tarda fem una estona d’assemblea. El moderador/a porta la sessió: llegeix l’acta de la última assemblea i després llegeix els punts a parlar. El secretari/a apunta i dóna el torn de paraula.
L’objectiu de les assemblees és educar en democràcia i participación donant oportunitat de col.laborar en les decisions de l’aula i de l’escola.