Consell escolar

El Consell Escolar d’aquest curs 2020-2021 està format per:

  • 5 famílies.
  • 1 membre de l’AMPA.
  • 6 mestres.
  • Equip Directiu.
  • Administratiu PAS.
  • Representant de l’Ajuntament.

Ens reunim un cop al trimestre a l’escola.