Taller de consciència fonològica

En el taller de consciència fonològica ens acostumem a expressar-nos molt bé en català.