Metodologies

Les metodologies emprades a l’escola La Mitjana pretenen donar als infants l’autonomia per a ser competents i resoldre els problemes que se’ls van platejant.

Volen afavorir un aprenentatge significatiu, participatiu i potenciar el treball cooperatiu. Tot utilitzant el treball interdisciplinari, les noves tecnologies que faciliten l’atenció a la diversitat, i permeten  flexibilitat en el ritme de treball, en els continguts …

Aquestes metodologies fan que els infants estiguin més motivats, connectin amb la realitat que els envolta, aprenguin a ser crítics i potencien les habilitats socials i l’auto estima.