Consell escolar

És l’òrgan de govern del centre. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els membres del consell escolar són elegits per votació per un període de quatre anys.

Als centres públics com el nostre, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions dels temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

 

Per saber-ne més, clica l’enllaç.