Socialització de material

School supplies and green apple isolated on white background.A la nostra escola els llibres i material que utilitzen el nens i nenes és d’ús comú. Pensem que aquesta opció afavoreix l’hàbit del respecte, l’aprofitament i la conservació del que és de tots i, a la vegada, els alumnes aprenen a compartir sense fer diferències. Això vol dir que els infants no han de portar cap tipus de material de casa, tret d’aquell que els/les mestres puguin demanar de forma puntual.

A partir de les necessitats que planteja el desenvolupament del projecte educatiu del centre i quan no ho cobreix el Departament d’Ensenyament, l’AMPA s’encarrega de comprar el material necessari: material fungible, llibres de consulta, llibres de lectura, material educatiu, etc.

L’AMPA s’encarrega de la revisió dels llibres retornats pels alumnes. També gestiona els ingressos en concepte de quota a partir de la qual es cobreixen totes aquestes despeses. El preu d’aquesta quota s’aprova en Assemblea General i es paga entre juliol i agost.

Darrera actualització: 02-11-2015

Share