Menjador escolar

L’AMPA gestiona el servei de menjador de l’Escola, tant pel que fa a la contractació i la gestió del personal que fa el monitoratge, com per al proveïment dels menús.

L’empresa Masagil treballa amb l’AMPA des del curs 2006-2007 portant la gestió de la contractació del personal i la coordinació de les diverses activitats extraescolars, l’ acollida, el canguratge i també del servei de menjador. Respecte al servei de càtering hem fet conveni amb l’escola El Casal de Castellar del Vallès, la qual disposa de cuina pròpia i ens servirà el menjar calent i cuinat el mateix dia.

Tarifes del Servei

Les tarifes del servei de menjador són les aprovades per l’assemblea general. El preu comprèn, a més de l’àpat, l’atenció directe a l’alumnat des de que acaben les classes al matí fins que comencen les de la tarda. Els preus són els que estipula el Departament d’Ensenyament i queden fixats de la següent manera: 6,33€ (Tarifa de fix) i 6,96€ (Tarifa d’esporàdic).

S’aplica la tarifa de fix a un usuari a partir de 12 dies al mes. En cas contrari, s’aplicarà la tarifa d’esporàdic.

Notificacions d’ús del servei

Es podrà comunicar l’assistència d’un infant al servei de menjador cada dia de 9,00h a 10,00h  del matí presencialment a la coordinadora del servei de menjador, (Nuri)  o trucant al telèfon 663701769, (també només durant l’horari de 9,00h. a 10,00h. 

Es podrà avisar per assistir al servei de menjador un dia puntual o un conjunt de dies. També es podrà anular un servei ja contractat (en el cas dels infants fixes o els infants que es quedin de forma periòdica), sempre abans de les 10h.

Pagament del servei

A principi de cada mes, es realitzarà un cobrament domiciliat corresponent a l’ús del servei durant el mes anterior. Es facturarà només pels menús consumits, sempre que s’hagi avisat abans de les 10h. del matí.

Amb la voluntat de reduir les despeses que ens cobra l’entitat bancaria per girar rebuts de petits imports dels serveis que ofereix l’AMPA, está disponible l’opció de pagament amb tarja, es demana fer el pagament a la coordinadora de 9,00h a 10,00h ó a la gestora els Dimecres de 9,00h a 12,00h i de 15,00h a 17,00h.

Les famílies amb rebuts impagats no podran fer ús dels serveis que gestiona l’AMPA (extraescolars, menjador, etc.) L’increment de l’import inicial que pugui suposar un rebut impagat, en cas de rebut retornat, anirà a càrrec de la família.

 

 

Darrera actualització: 01-10-2019

Share