Comunitat educativa

CONSELL ESCOLAR EQUIP DOCENT ADMINISTRACIÓ, SERVEIS I ALTRES FAMÍLIES DELEGADES
REPRESENTANTS FAMÍLIES

Oriol Berch

Cristina Font

 

 

REPRESENTANT DE L’AMPA

Esteve Permanyer

 

REPRESENTANT PAS

Elisenda Egea

 

AJUNTAMENT

Juan Luis Serrano Toro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Carina Figueras Sans

Cap d’estudis: Roser Palomar Oliver

Secretària: Sílvia Boladeres Navarro

MESTRES DE REFERÈNCIA DE PETITS

Grup 1: Lluïsa Pascuet

Grup 2: Fina Figuerola Sió

Grup 3: Carme Olivé Jané

Suport a petits: Carina Figueras Sans

Coordinadora: Carme Olivé Jané

MESTRES DE REFERÈNCIA PRIMÀRIA

Primer: Maria Teresa Piñol/ Artur Cholvi

Segon: Cristina Pons Aguilera i Carme Jiménez Solís

Tercer: Cristina Cazador Pié/ Sílvia Boladeres

Coordinadora: Cristina Pons Aguilera

Quart: Montse Juvé Jané/ Alba Molas Riera

Cinquè: Maria Olivé Jané

Sisé: Alba Echevarria Arell

Coordinadora Grans: Marta Juan Fernández

ESPECIALISTES

Música: Berta Rodríguez Merino

Anglès: Marta Juan Fernández

Educació física: Ana Belén Gallardo Altimira/ Artur Cholvi

Educació especial: Iris Alonso Albertus

SERVEIS DE SUPORT EXTERN: EAP de Castellar

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVA Elisenda Egea

Glòria Masagué

Ángela Papalardo (AMPA)

 

CONSERGE 

Josep M. Torralba

 

SERVEI D’ACOLLIDA

Anna Zapata

 

MONITORES DEL MENJADOR

Núria Sisamón

Anna Zapata

Sensi

Coordinadora:

Núria Sisamón

 

SERVEI DE NETEJA

Rosi

Sensi

Chari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP DE PETITS

Grup 1: Ruth García, Natàlia Sánchez

Grup 2: Amanda Egea, Sira Campillo

Grup 3: Anna Almeda, Lorena Benet

 

GRUP DE MITJANS

1r: Núria Cano, Jèssica Ramírez

2n: Andrea Oyarce, Glòria Valls

3r: Dandra García, Laura Jordán

 

GRUP DE GRANS

4t: Dolors Arrufat, Jesusa Rodríguez

5è: Marta Margenat, Adrià Garriga

6è: Carles Pedret, Encarna Cazorla