Comunitat educativa

CONSELL ESCOLAR EQUIP DOCENT ADMINISTRACIÓ, SERVEIS I ALTRES FAMÍLIES DELEGADES
REPRESENTANTS FAMÍLIES

Oriol Berch

Cristina Font

 

 

REPRESENTANT DE L’AMPA

 

 

REPRESENTANT PAS

Elisenda Egea

 

AJUNTAMENT

Cristina Martínez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Carina Figueras Sans

Cap d’estudis: Roser Palomar Oliver

Secretària: Sílvia Boladeres Navarro

MESTRES DE REFERÈNCIA DE PETITS

Grup 1: Lluïsa Pascuet

Grup 2: Fina Figuerola Sió

Grup 3: Carme Olivé Jané

Suport a petits: Carina Figueras Sans

Coordinadora: Lluïsa Pascuet

MESTRES DE REFERÈNCIA PRIMÀRIA

Primer: Montse Juvé

Segon: Maria Teresa Piñol / Marta Juan

Tercer: Alba Echebarria

Suport a mitjans: Sílvia Boladeres

Coordinadora: Alba Echebarria

Quart: Enric Prats

Cinquè: Maria Olivé

Sisé: Pau De la Campa

Coordinadora Grans: Sílvia Boladeres

Suport a grans: Roser Palomar

ESPECIALISTES

Música: Pau de la Campa

Anglès: Marta Juan Fernández / Sílvia Boladeres

Educació física: Ana Belén Gallardo Altimira

Educació especial: Iris Alonso Albertus

SERVEIS DE SUPORT EXTERN: EAP de Castellar.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVA Elisenda Egea

Ángela Papalardo (AMPA)

 

CONSERGE 

Josep M. Torralba

 

SERVEI D’ACOLLIDA

Anna Zapata

 

MONITORES DEL MENJADOR

Núria Sisamón

Anna Zapata

Sensi

Roser Simón

Coordinadora:

Núria Sisamón

 

SERVEI DE NETEJA

Rosi

Sensi

Chari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP DE PETITS

Grup 1: Ruth García, Natàlia Sánchez

Grup 2: Amanda Egea, Sira Campillo

Grup 3: Anna Almeda, Lorena Benet

 

GRUP DE MITJANS

1r: 

2n: 

3r:

 

GRUP DE GRANS

4t: 

5è:

6è: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share