Comunitat educativa

CONSELL ESCOLAR EQUIP DOCENT ADMINISTRACIÓ, SERVEIS I ALTRES FAMÍLIES DELEGADES
REPRESENTANTS FAMÍLIES

Oriol Berch

Cristina Font

 

 

REPRESENTANT DE L’AMPA

Esteve Permanyer

 

REPRESENTANT PAS

Elisenda Egea

 

AJUNTAMENT

Juan Luis Serrano Toro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP DIRECTIU

Directora: Carina Figueras Sans

Cap d’estudis: Roser Palomar Oliver

Secretària: Sílvia Boladeres Navarro

MESTRES DE REFERÈNCIA DE PETITS

Grup 1: Lluïsa Pascuet

Grup 2: Fina Figuerola Sió

Grup 3: Carme Olivé Jané

Suport a petits: Carina Figueras Sans

Coordinadora: Carme Olivé Jané

MESTRES DE REFERÈNCIA PRIMÀRIA

Primer: Maria Teresa Piñol

Segon: Cristina Pons Aguilera i Carme Jiménez Solís

Tercer: Cristina Cazador Pié

Coordinadora: Cristina Pons Aguilera

Quart: Montse Juvé Jané

Cinquè: Maria Olivé Jané

Sisé: Alba Echevarria Arell

Coordinadora Grans: Maria Olivé Jané

ESPECIALISTES

Música: Berta Rodríguez Merino

Anglès: Marta Juan Fernández

Educació física: Ana Belén Gallardo Altimira

Educació especial: Iris Alonso Albertus

SERVEIS DE SUPORT EXTERN: EAP de Castellar

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVA Elisenda Egea

Glòria Masagué

Ángela Papalardo (AMPA)

 

CONSERGE 

Josep M. Torralba

 

SERVEI D’ACOLLIDA

Anna Zapata

 

MONITORES DEL MENJADOR

Núria Sisamón

Anna Zapata

Sensi

Coordinadora:

Núria Sisamón

 

SERVEI DE NETEJA

Rosi

Sensi

Chari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP DE PETITS

Grup 1: Amanda E.

Grup 2:Anna Almeda

Grup 3: Cristina

 

GRUP DE MITJANS

1r: Maria Daví

2n: Èlia Rovira

3r: Merche Arrufat

 

GRUP DE GRANS

4t:Pere Gonzàlez

5è: Lluïsa Pascuet

6è: Sandra Núñez