Coeducació

El curs 2018-2019 vam fer un treball molt intensiu amb tota la comunitat escolar per transversalitzar la coeducació de manera efectiva i real a l’escola. Vam realitzar les següents tasques:

  • Creació de la Comissió de Coeducació formada per tres famílies, la cooperativa Coeducacció i la Direcció. Durant el curs ens vam trobar sis vegades.
  • Disseny a la comissió d’un itinerari formatiu de cinc sessions per a famílies (Cinefòrum, taller sobre joguines i llenguatge, professions, publicitat i contes).
  • Realització de sis claustres amb la Cooperativa Coeducaccio per tal de fer-nos entendre la complexitat del concepte i la seva realitat a les aules.
  • Passament i anàlisi d’unes enquestes passades a l’alumnat des de 3r fins a 6è.
  • Creació d’un grup impulsor d’alumnat de 3r a 6è on es van analitzar els resultats de les enquestes i vam conèixer interessos i neguits de l’alumnat sobre les conclusions extretes.
  • Creació d’una foto aèria commemorant el 8 de març.

Aquesta feina es consolida el present curs escolar programant una activitat específica mensual a cada nivell educatiu de l’escola. A més, el claustre està conscienciat de la importància d’aquest eix transversal i n’aprofita les diferents oportunitats del dia a dia per treballar-ho.

sdr