INICI DEL CURS:

DIMECRES 12 DE SETEMBRE

PREINSCRIPCIÓ CURS 2018 – 2019

Durant el període de preinscripció l’horari de secretaria serà el següent:

Matí: de 10:00h a 13:00h.

Tarda: de 15:30h a 16:30h

Juntament amb el full de preinscripció, cal portar la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Sol·licitud de preinscripció