PAS

La dotació de personal d’administració i serveis al centre està format per 2 membres:

  • Administrativa: Mercè Pujol Rangel.
  • Vetlladora: Mercè Senra Monrós.