Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos).

Del 29 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL de 2021 (ambdós inclosos).

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2020

15 de febrer de 2021

21 de maig de 2021

Dies festius d’àmbit Local:

29 d’abril de 2021

24 de maig de 2021

Jornada compactada:

21 de desembre de 2020

del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

Final de curs:

22 de juny

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.