Claustre

CLAUSTRE DE MESTRES 2019-2020

 

La dotació a l’escola és de 16 places i  el claustre està format per 17 mestres.

 

Directora: Lara Ferré Estorach

Cap d’estudis: Georgina Badosa Pascual

Secretària: Ana Cortiella Homedes

TUTORIES

P3 Elisabet Llombart Vinaja
P4 Providència Aragonés Valls 
P5 Elia Rius González
1r Joana Príncep Curto
2n Ana Doménech Sanz
3r Borja Iranzo Vicente
4t Àngels Pinto Caballé
Marc Pujol Sánchez
Montserrat Codorniu Raga

ESPECIALISTES I SUPORTS

Ed. física: Harry Arraut Fernández
Llengua anglesa i visual i plàstica: Guillem Garcia Ferré  i  Marina Ribera Berga
Música i dansa: Borja Iranzo Vicente
Religió: Maria Foix Añó
Suport, tallers i ambients EI: Ana Cortiella Homedes
Suport i tallers a EP: Lara Ferré Estorach  i  Georgina Badosa Pascual