Material escolar

Material de classe, activitats culturals i tallers

El material fungible que l’alumnat utilitza a la classe el facilita l’escola. El material que es dona a l’alumnat consta de carpetes, fulls blancs, fulls quadriculats, fulls pautats, gomes, maquinetes, bolígrafs, llapis de grafit, llapis de colors, retoladors, material de plàstica, informàtic… El pagament d’aquest material es fa mitjançant una quota/curs.

 

Aspectes econòmics 2021-2022