Història

L’Escola Pública Salvador Espriu, fins a l’any 1985 Escola Sant Esteve de Granollers (Cooperativa de pares i mestres), que formava part del col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (CEPEPC), es va acollir en el seu moment, amb plena consciència del que això implicava, a la llei 14/1983 de 14 de juliol, que permetia iniciar el procés d’integració a la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat de Catalunya.

La Cooperativa Sant Esteve, ubicada a la plaça de l’Església, construïa una nova escola en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Granollers al carrer Joan Camps.

En acabar les obres del nou edifici, l’Ajuntament va oferir a la Generalitat la possibilitat d’accelerar el procés d’integració de la nostra escola, ja que a l’edifici nou hi tenien cabuda tots els alumnes de l’Escola Sant Esteve i la meitat dels alumnes de l’escola Pereanton, que en aquells moments ocupaven unes aules habilitades fora de l’edifici escolar.
Això va comportar que en el curs 1985-86 l’escola Sant Esteve comencés a funcionar com a escola pública, amb un claustre format per disset mestres provinents de la cooperativa i cinc mestres provinents de l’escola Pereanton. Per decisió dels alumnes, pares i mestres, el nou centre prengué el nom de “Escola Pública Salvador Espriu”. El col·lectiu de mestres i pares provinents de la Cooperativa, tot i ser conscients del que representava el canvi, no volien perdre la seva línia pedagògica.

El compromís de tots els sectors que formaven l’escola va ser des de l’inici fins al final del procés d’integració, mantenir i no renunciar a qüestions determinants en la seva pràctica pedagògica com formes d’organització de classe, catalanització, acceptació de la diversitat, la integració, arrelament al medi, sortides i colònies, treball en equip, aprenentatge de la vida democràtica, participació dels pares en el projecte d’escola i, en definitiva, en la transmissió d’uns valors determinats (tant pel que fa al treball com a les relacions humanes) derivats d’una concepció oberta, plural i compromesa de l’educació.

Aquest compromís s’ha mantingut implícitament com a línia d’escola des del dia 1 de setembre de l’any 1985, en què el nou centre Salvador Espriu va començar a funcionar com a Escola Pública.