Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos)

Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

A partir del 23 de juny de 2021

Dies festius de lliure disposició:

30 d’octubre de 2020

7 de desembre de 2020

15 de febrer de 2021

30 d’abril de 2021

Festa local:

14 de maig de 2021

Jornada compactada:

21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de  2021 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2020 i a partir del 7 de juny de 2021 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 16:30h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels  primers dies de classe i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.