Xarranca P4B

psico- Forma prefixada del mot gr. psykhé, ‘ànima’
motricitat –Activitat motriu de l’organisme considerada des del punt de vista anatòmic i fisiològic.
La xarranca és una activitat que potencia l’equilibri, la coordinació, la percepció. És un joc on es treballa el respecte, la paciència i l’harmonia dels que hi… Llegeix més»

La Xarranca P4A

psico- Forma prefixada del mot gr. psykhé, ‘ànima’
motricitat- Activitat motriu de l’organisme considerada des del punt de vista anatòmic i fisiològic.
La xarranca és una activitat que potencia l’equilibri, la coordinació, la percepció. És un joc on es treballa el respecte, la paciència i l’harmonia dels que hi juguen.… Llegeix més»

PSICOMOTRICITAT FINA P4B

Els infants a través de les seves accions corporals: com jugar, saltar, manipular objectes, etc. aconsegueixen situar-se en el món i adquireixen intuïtivament els aprenentatges necessaris per a desenvolupar-se a l’escola i en la vida. D’aquesta manera lúdica i gairebé sense assabentar-se treballen conceptes relatius… Llegeix més»

Psicomotricitat P3B

Basat en una visió global de la persona, el terme psicomotricitat integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensorio-motrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial. La Psicomotricitat desenvolupa un paper fonamental al desenvolupament de la personalitat.
La Psicomotricitat implica crear, decidir,… Llegeix més»

PSICOMOTRICITAT FINA P5

Segons va dir Fernand Deligny:
“Si vols conèixer-los ràpidament, fes-los jugar;
si vols ensenyar-los a viure, fes-los jugar;
si vols que agafin gust pel treball, fes-los jugar;
si vols exercir la teva professió, fes-los jugar, jugar i jugar.”
La Psicomotricitat implica crear, decidir, acordar, imaginar col·lectivament o individualment amb un… Llegeix més»

PSICOMOTRICITAT FINA P3A

Dins de la psicomotricitat fina trobem la coordinació viso-manual (domini de la mà, pas previ a l’escriptura); la fonètica (saber desenvolupar correctament la posició de la llengua per aplegar a poder fer els sons per a comunicar-nos); la motricitat gestual i la facial (aquells moviments… Llegeix més»