FENT HOMENATGE ALS RAIERS..

El 7 de setembre de 1983 la Conselleria d’Ensenyament publica una resolució per la que es dóna oficialment el nom de ” Els Raiers” al Col·legi Públic de la Pobla.
Es vol fer memòria i homenatge als raiers, persones que havien destacat en la vida del Pallars i de la Pobla per les seves arriscades proeses, desafiant els corrents fluvials del Pirineu .

Els rais, eren les embarcacions formades per trams de troncs de fusta que, convenientment ajuntats, es transportaven ells mateixos riu avall, des de les zones boscoses fins als llocs on les fustes havien de ser utilitzades.
Els rais catalans eren conduïts per dues persones, situades l’una al davant i l’altra al darrera de l’embarcació. Aquestes persones, els raiers, dirigien el rai en el seu curs fluvial.
De raiers n’hi ha hagut probablement sempre, des que s’aprecià la utilitat de la fusta i s’hagué de dur des dels boscos als mercats i fins que, descoberts uns mitjans de transport més còmodes i més ràpids – sobretot els camions i, en d’altres països, el ferrocarril- els raiers els cediren el pas.

raiers1

Guardar