PROJECTE EL CENTRE DIGITAL

Aquest projecte es presenta el setembre de 2017  i es tracta de desenvolupar-lo al llarg de 2 cursos per tal de donar l’impuls a les tecnologies  i incorporar-les al curriculum.

S’accepta al novembre de 2017 i es començar a posar en marxa a través de la Comissió TAC.

Podeu llegir-lo clicant aquí.

El juny de 2019 es presentarà la memòria del projecte amb les valoracions i propostes.