ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE AMB INDICACIÓ DE PRIMERA PETICIÓ (7/07/2020)

Lápiz Y La Libreta De Registros Importantes Ilustraciones ...

La matrícula cal formalitzar-la entre els dies 13 i 17 de juliol de 2020. Us recordem que l’alumnat que no ho fa en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.
El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant el telèfon del centre 933774293, o preferiblement per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través del correu oficial del centre: a8016771@xtec.cat.
En aquest cas, l’escola us respondrà amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.
A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:
  1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    – Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
    – Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  2. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
  3. En el cas que no s’hagués aportat durant la preinscripció, la targeta sanitària del/ de la vostre/a fill o filla.

LLISTA D’ESPERA (7/07/2020)

Lápiz Y La Libreta De Registros Importantes Ilustraciones ...

OFERTA FINAL DE PLACES ESCOLARS 2020-21 (6/07/2020)Lápiz Y La Libreta De Registros Importantes Ilustraciones ...

LLISTES DE PREINSCRIPCIÓ ORDENADES DEFINITIVES 2020-21 (11/06/2020)

CLICA AQUÍ Lápiz Y La Libreta De Registros Importantes Ilustraciones ...

CONSULTA DE RESULTATS PREINSCRIPCIÓ 2020-21 A PARTIR DE L’ENLLAÇ ESTUDIAR A CATALUNYA:

Como crear un enlace de menú, para mostrar un componente joomla! CLICA AQUÍ

Cal indicar:

  1. El codi de la sol·licitud, que es facilita mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud en les dates que correspongui;

2. El número d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes.

                                CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA                               

                                                                                                                                                                                                                       

Podeu trobar les informacions que es van donar durant la JORNADA DE PORTES OBERTES del passat 11 de març a continuació:

 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, des del nostre centre educatiu fem difusió dels materials que ha produït el Departament de Salut en relació amb el coronavirus per tal de donar, de forma molt didàctica, informació sobre aquest virus i consells sobre com evitar-ne el contagi.

Podeu  accedir als materials clicant aquí.

 

MOLTS ÀNIMS!!

Benvolgudes famílies de l’escola Els Pins,
L’equip de professionals de l’escola us volem fer arribar el nostre missatge de suport i ànim davant l’excepcionalitat dels moments en els que ens trobem, mitjançant aquest vídeo que hem fet amb molta il·lusió per a vosaltres.
Cuideu-vos molt!!