LA MEVA SALUT

Benvolgudes famílies, a la següent entrada trobareu informació per agilitzar els tràmits amb el sistema de salut de Catalunya.

Degut als temps que corren, pensem que pot ser útil per a tots.

Feu-li una ullada!

La Meva Salut és un espai personal de salut digital que permet a la ciutadania de Catalunya relacionar-se de manera no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya. Facilita als seus usuaris la consulta d’informes clínicsdiagnòstics resultats d’anàlisis clíniques i proves que formen part de la seva història clínica. També es pot accedir al Pla de medicació vigent per anar directament a la farmàcia, demanar visita d’atenció primària i accedir a diversos serveis d’atenció no presencial com l’eConsulta, que permet fer consultes sanitàries als professionals de salut, fer tràmits i enviar documents.

Video infromatiu:

https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/

Els pares, mares o responsables legals de persones poden demanar l’accés a La Meva Salut dels seus fills menors de 18 anys i dels tutelats.

A La Meva Salut s’hi pot accedir des del web i també descarregant-se l’app.

Web:

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome