Acords de centre

  • Acta 254, del dia 22 d’octubre de 2019 s’aprova la memòria del curs 2018/2019.
  • Acta 255, del dia 27 de novembre de 2019, s’aprova la programació per al curs 2019/2020.