Història

Fins el curs 1976-1977 els alumnes del nucli de La Pineda es traslladaven cada dia a l’escola Torroja i Miret de Vila-seca a rebre classe. Aquell curs es construeixen cinc aules prefabricades, que es col·loquen al pati de la futura escola i on s’instal·len els alumnes de preescolar i la primera etapa de l’EGB. Els alumnes de la segona etapa d’EGB continuen traslladant-se en autobús escolar a Vila-seca diariament. Tots continuen depenen del col·legi Torroja i Miret.

Al curs 1978-1979 es crea l’escola de La Pineda com a desglossament de l’escola Torroja i Miret. S’instal·len el preescolar i els cursos 1r, 2n i 3r de primària a les aules prefabricades i els cursos de 4t, 5è, 6è, 7è i 8è a unes aules cedides per les «Hermandades de Trabajo» a les seves instal·lacions a l’entrada del nucli de La Pineda.

A l’any 1982 es construeix la primera fase de l’edifici de l’escola. La financiació es divideix entre el Departament d’Ensenyament, el pis superior, i l’Ajuntament de Vila-seca-Salou, la planta baixa. El projecte consta de sis aules i els serveis. El preescolar i els cursos 1r, 2n i 3r continuen a les aules prefabricades situades al pati de l’escola.

Al 1987 es construeix la segona fase de l’escola completant una escola de vuit unitats d’EGB i 2 unitats de preescolar amb els seus serveis:  gimnàs, biblioteca i laboratori. Aquesta fase es fa perllogant les dos plantes de l’escola construïdes a l’any 1982. En aquell moment l’escola comptava amb un gran pati però encara quedaven en ell les aules prefabricades que ja no s’utilitzaven.

A l’estiu de 1989 s’efectua el remodelatge del pati, es retiren les aules prefabricades, s’anivella el terreny, es refà la tanca, es desmunta i es recol·loca la zona de jocs infantils i es construeix una pista poliesportiva. Va quedar fora de la tanca l’antiga pista poliesportiva que va quedar per us municipal primer i després va desaparèixer per poder ficar en el seu  terreny l’ampliació del Cap de La Pineda. L’escola es troba en aquell moment en una situació molt bona per duu a terme la seva labor pedagògica ja que té aules suficients i espaioses, instal·lacions i serveis.

 

Uns anys després el pati es va completar amb la construcció d’un hort escolar i un magatzem annex. A partir d’aquest moment a l’hort escolar s’han anat desenvolupant diversos treballs relatius al creixement i cura de diversos tipus de plantes: cereals, hortalisses, flors, etc.

L’escola La Pineda va canviar de nom em veure que al tenir l’escola el mateix nom que el barri es produïen alguns problemes administratius. Es van proposar alguns noms: Cal·lípolis, Mar i cel…. i de tots ells va sortir el nom que des d’aquell moment té l’escola: Cal·lípolis. Nom que recorda la vil·la romana que existia a La Pineda i on es va trobar el famós mosaic «Els peixos».

Uns anys després l’escola va haver de cedir una part del seu pati per la construcció del Centre Cívic de La Pineda. Això va comportar el trasllat del pati d’Infantil al fons esquerre del pati.

Al llarg dels anys el nombre d’alumnes de l’escola han anat variant amb períodes de poc alumnat i altres, sobretot els últims, en els quals el número d’alumnes ha anat augmentant. Això va provocar que l’escola se’ns quedes petita i per solucionar el problema ens van instal·lar al pati de l’escola un barracó amb tres aules, dos espais més petits, dedicats a grups reduïts; i una petitíssima sala pels professors. Posteriorment aquests dos espais es van transformar en una nova aula i la sala de professors en una classe per grups reduïts.

A l’any  2007 es va construir un nou menjador, amb la cuina i l’office. Aquesta construcció es va fer  annexa a l’escola, allargant-la des del fons de l’escola. Això va provocar una reducció del pati.

         

També es va construir un petit hort exclusiu per Infantil al costat del seu pati.

 

 

 

 

A l’estiu de l’any 2016 es va ampliar el pati dels alumnes d’Infantil eliminant la tanca de xipresos al costat més proper al menjador i ampliant-la fins a la part de la tanca del darrera i tancant el pas.

A l’estiu de l’any 2017 i degut a la manca de espais per utilitzar com a classe a Infantil es van fer unes obres de remodelació a la planta baixa i de les tres classes que donaven al pati de Primària s’han fet quatre classes.

Lourdes Labata & Juan Antoino Cerra