Salut / Medicaments

Aquesta responsabilitat no pertoca al centre, sinó de les famílies. Els tractaments mèdics especials, esporàdics i estrictament necessaris hauran de ser comunicats, per escrit, al tutor/a. Aquest es posarà d’acord amb la família.

Cal posar el nom de medicament, omplir el full de dades que es facilitarà a secretria i adjuntar prescripció mèdica. Sense aquest full i la prescripció mèdica el centre NO administrarà cap medicament.