Comissió Menjador-migdia

La Comissió Menjador-Migdia es va crear per agilitzar i enriquir la gestió del temps que els nostres fills i filles passen al migdia a l’escola, fora de l’horari acadèmic.

Partint de l’objectiu global del temps de migdia, que és promoure els hàbits d’higiene, convivencials i alimentaris en els nens i nenes que utilitzen el servei de menjador escolar, l’objectiu principal de la Comissió és fer el seguiment de la gestió del menjador Llegeix més»

Comissió de Festes

La Comissió de Festes ja fa uns cursos que ens hem proposat dinamitzar les celebracions que l’AFA organitzem a l’escola: creant nous esdeveniments que poc a poc es van consolidant en el calendari, replantejant les festes que tradicionalment ha organitzat l’AFA i intentant cohesionar els diferents agents que hi intervenen.
Els objectius de la nostra proposta de treball en l’àmbit de les festes els podríem concretar en els següents punts: Llegeix més»

Representant AFA al Consell Escolar

Molts pares i mares es pregunten sovint què és això del Consell Escolar i per a què serveix. Ara us ho expliquem resumidament i us presentem la representant de l’AFA.

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre en el que hi ha un pare/mare que actua en representació de l’AFA. Llegeix més»

Comissió Colònies d’estiu

Aquesta comissió se centra bàsicament a organitzar unes colònies d’una setmana al final del curs adreçades a nens i nenes de primària (de 1r a 6è). Tot i la manca d’inscripcions al 2016 aquest curs 2017/18 intentarem tornar a engegar-les doncs creiem que és un recurs per als nens/es i les famílies molt enriquidor.

Prèviament a la contractació de l’activitat es farà una enquesta entre les famílies de l’escola per avaluar l’interès en les noves propostes que sempre es fonamentaran en activitats a la natura, de multiaventura i convivència en granja, amb activitats tipus circ, teatre, esports variats… Llegeix més»

Coordinadora d’AMPAs

Aquesta comissió pretén assistir, col·laborar i treballar al costat de les altres AMPAs que formen aquesta Coordinadora.

La Coordinadora pretén vehicular una estreta col·laboració entre les AMPAs de les escoles públiques i instituts públics de Gràcia, que ens permeti a tots donar a conèixer les diferents riqueses de cadascuna, poder compartir actius i poder afrontar conjuntament els possibles problemes de qualsevol d’elles. Llegeix més»

Comissió Casal d’estiu

La tasca de la comissió consisteix en l’organització del CASAL D’ESTIU. El casal pretén que els nens i nenes gaudeixin del període de l’estiu en què els pares i mares encara no tenen vacances, a través d’activitats lúdiques i educatives. Es pretén que la proposta sigui igual d’atractiva tant pels més petits/es com pels més grans, proposant una fórmula que s’adapti a cada grup. Llegeix més»

Comissió de Comunicació

La intenció de la comissió és fer que tota la informació que es genera des de l’AFA i tot el treball que es fa des de les diferents comissions arribi a tota la comunitat educativa del Turó. La comunicació és vital, i la bona comunicació, imprescindible.

La via principal per aconseguir-ho és la pàgina web que compartim amb l’escola i que durant el curs 2017/18 renovarem completament. Llegeix més»

Com. Socialització de llibres i subvencions

En aquesta comissió vetllem perquè el projecte de socialització de llibres segueixi el seu curs i proposem millores contínues. Alhora, també gestionem i fem el seguiment de les subvencions atorgades en el marc escolar i identifiquem i plantegem nous projectes que puguin ser susceptibles a rebre finançament d’organismes. Per tant treballem colze a colze amb la resta de comissions. Llegeix més»

Comissió Act. Extraescolars

L’objectiu de la comissió d’extraescolars és oferir un ventall d’activitats que proporcionin als nostres fills i filles unes oportunitats de lleure, alhora que formatives dintre de un marc lúdic i engrescador.

La comissió, juntament amb la secretària de l’AFA, planifiquem i gestionem les activitats durant el curs. Llegeix més»