Representant AFA al Consell Escolar

Molts pares i mares es pregunten sovint què és això del Consell Escolar i per a què serveix. Ara us ho expliquem resumidament i us presentem la representant de l’AFA.

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre en el que hi ha un pare/mare que actua en representació de l’AFA.

Què fa?

La persona designada per l’AFA representa a aquesta dins del Consell Escolar, i les seves funcions són:
a) Actuar com a contacte entre l’AFA i el Consell Escolar.
b) Transmetre tots els acords i temes tractats al Consell Escolar a l’AFA perquè els seus associats puguin rebre aquesta informació.
c) Defensar les posicions de l’AFA dins del Consell Escolar.