Coordinadora d’AMPAs

Aquesta comissió pretén assistir, col·laborar i treballar al costat de les altres AMPAs que formen aquesta Coordinadora.

La Coordinadora pretén vehicular una estreta col·laboració entre les AMPAs de les escoles públiques i instituts públics de Gràcia, que ens permeti a tots donar a conèixer les diferents riqueses de cadascuna, poder compartir actius i poder afrontar conjuntament els possibles problemes de qualsevol d’elles.

La comissió fa el seguiment dels aspectes que es discuteixen a la Coordinadora, participa en grups de treball concrets, fa de pont entre la Coordinadora i les famílies de l’escola…

La Coordinadora es reuneix ordinàriament, el segon dimarts de cada mes. En aquestes reunions es plantegen l’estat dels assumptes pendents, s’estableixen línies noves de treball, etc.

Aquest curs el representant de l’AFA a la Coordinadora és en David.
Podeu contactar amb nosaltres a través del correu ampa@turodelcargol.org