AMPA

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre, composta pels seus socis i una Junta.
L’objectiu és col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

L’AMPA forma part del Consell Escolar de l’escola així com és sòcia de la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya)

Socis de l’AMPA: pares i mares o representants legals dels alumnes matriculats en el centre, que manifesten la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat i que contribueixen a sostenir-la amb les quotes corresponents.

Junta de l’AMPA: òrgan sobirà de l’Associació, que es reuneix habitualment com a mínim, cada mes, i s’encarrega de la coordinació de tota l’activitat de l’AMPA. Es té contacte continuat amb l’Escola per donar un cop de mà en el que calgui.

Col·laborar amb l’AMPA és tenir l’oportunitat de participar en la vida de l’Escola del teu fill o filla. Us animem a fer-nos arribar qualsevol suggeriment i sobretot, a encoratjar-vos a formar-ne part activa.

COMISSIONS

L’AMPA divideix en Comissions els diferents temes a tractar, posant uns responsables al davant.

Aquestes Comissions són:

  • Comissió de menjador: Rut Jariod, Chantal Pérez, Tai Redondo i Eva Cañadas
  • Comissió d’extraescolars: Victòria Sivill i Eva Grimau
  • Comissió de Festes: Judit Font i Montse Rosell
  • Comissió Econòmica: Eva Grimau i Teresa Otazu
  • Comissió web: Rut Jariod

ESTATUTS

Pots descarregar els estatus de l’Ampa des del següent enllaç 

JUNTA 2019-2020

La Junta s’aprova cada curs escolar. Per aquest curs 2019-2020 està constituïda per:

  • Presidenta: Rut Jariod
  • Vice Presidenta: Chantal Pérez
  • Tesorera: Eva Grimau
  • Secretària: Victoria Sivill
  • Vocals: Tai Redondo, Eva Cañadas, Judit Font, Montse Rosell, Teresa Otazu

LA TEVA PARTICIPACIÓ

És importat que tots els pares i mares que ho desitgin s’impliquin amb l’AMPA. Ja sigui de manera esporàdica per algun acte, per exemple, per donar idees o propostes, com per formar part de la Junta.

No dubteu a contactar amb nosaltres que estarem encantats/des d’escoltar noves veus!

CONTACTE

ampasantjordi@gmail.com