Aquí trobareu la informació publicada al tauler electrònic d’anuncis del centre.

RESOLUCIÓ D’AJUTS

Proposta de resolució de concessió d’ajuts per a alumnat amb necessitat específica amb
suport educatiu. Curs 2020-2021
Podeu consultar el llistat prement AQUÍ.