PROJECTE EDUCATIU

Els objectius del nostre Projecte Educatiu són els següents:

  • Assolir la millora dels resultats acadèmics i personals de tot l’alumnat d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat
  • Promoure la participació i implicació de la comunitat educativa (famílies, mestres, personal no docent) internament i externament.
  • Aconseguir un model pedagògic que s’identifiqui com a model de qualitat basat en:

La manipulació i experimentació

L’aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge competencial

La inclusió

  • Garantir el desenvolupament de les habilitats cognitives dels alumnes ajudant-los a millorar la seva capacitat reflexiva per tal de créixer a nivell afectiu i progressar en els aprenentatges.

DOCUMENT PROJECTE EDUCATIU