AMPA

La participació de les mares i pares en les activitats del centre es vehicula a través de l’Ampa. A la nostra escola l’Ampa es va crear amb la il·lusió de pares i mares que creien que col·laborant amb el centre es podien aconseguir més beneficis en l’educació dels seus fills/es. I aquesta és la il·lusió que ens ha guiat fins ara. Algunes de les nostres funcions són les de:

·Gestionar el funcionament del menjador escolar.

·Organitzar les activitats extraescolars.

·Promoure la participació i ser un vincle entre les famílies i l’escola i complimentar amb serveis i activitats el programa educatiu del centre.

· Representar a les famílies en temes relatius a l’alumnat.

·Col·laborar en totes les qüestions possibles conjuntament amb la direcció en el bon funcionament del centre.

HORARI DE L’AMPA

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:30 A 9:45H

DIJOUS I DIVENDRES DE 16:30 A 17:00H

Qualsevol consulta/suggeriment fora d’aquest horari, podeu dipositar-la a la nostra bústia o al nostre correu electrònic: ampa.st.jordi.svh@gmail.com