REUNIONS EDUCACIÓ INFANTIL P3,P4 I P5.

REUNIÓ INICI DE CURS I ENTREGA DE MATERIAL
P-3 Curs 2020-21

FUNCIONAMENT GENERAL I D’AULA:
1- ENTRADES I SORTIDES.
Entrades relaxades de 8.55 a 9.20h. per la rampa del pàrquing de terra, acompanyats d’un sol progenitor. Us prendran la temperatura. A casa també l’hauríeu de prendre. Si l’alumne té febre durant el dia, s’avisarà a les famílies i es durà a la sala Covid, s’informarà a la directora i se l’endureu cap a casa. Avisar al Cap de referència. No portar als nens malalts a l’escola.
Accés per la porta del mig del pati i venir directament cap a la classe.
1r deixar els germans petits a la classe abans dels de primària.
Abans de sortir de casa haureu de seguir les comprovacions que us donarem en un paper per assegurar-vos que el vostre fill/a està bé.
A l’entrada a l’escola es mirarà la temperatura als alumnes i acompanyants.
Abans d’entrar a la classe els nens i nenes es netejaran les mans amb hidrogel.
Els pares/mares no podran entrar a la classe.
Durant el període d’adaptació que seran els 5 primers dies, les famílies que ho vulguin els seus fills poden marxar a les 12h del centre, avisant abans a la tutora. Els pares entren per Secretaria i se’ls acompanya fins a l’edifici d’infantil, on s’esperaran que se’ls doni l’alumne. Els primers quinze dies sempre serem 2 persones a l’aula.
A P3 les entrades haurien de ser el més ràpides possibles, no fer fotos, …
2- MOTXILLES I JAQUETES.
Les penjaran als penjadors del passadís.
Jaqueta amb beta i motxilles proporcionals.
Roba còmoda per facilitar l’autonomia personal, bosseta amb muda per si es fan pipí o caca.
3- ESMORZAR.
L’esmorzar en carmanyola, si porten fruita pelada i tallada. Omplir la carmanyola pensant en dos petits esmorzars en cas de tenir més gana (un a les 10 abans del 1r pati i l’altre a les 12 en el 2n pati).
Recordeu que el dia de la fruita és dimecres però poden portar-ne altres dies.
Portar una ampolla d’aigua prou gran perquè no es podrà reomplir.
4 – ORGANITZACIÓ DE L’AULA.
Els/les alumnes estaran asseguts en la separació recomanada de mínim 1 metre.
Damunt la taula cadascú tindrà una safata amb el seu material individual.
Els llibres els tindran als arxivadors.
Si s’hagués de confinar la classe se us avisarà per canal oficial.
Us avisarem perquè porteu una bossa per posar el material.
En cas de classe confinada, s’utilitzarà aquesta plataforma per enviar les tasques corresponents.
5- BATA
Només la posarem per a fer plàstica i recordeu que ha de duu una beta llarga amb el nom.

6- JOGUINES
Les de la classe i les del pati només es compartiran amb el grup classe i es desinfectaran diàriament.
No es poden portar joguines de casa.
7- PATI
Estarà dividit en diferents franges horàries per nivells i a mes a més estaran separats per grups.
P3 serà de dos torns: 10.30h a 11h i 12h a 12’30h.
8- ANIVERSARIS.
No es celebraran amb esmorzar perquè no es pot portar res per compartir, però a la classe se’ls farà la corona i es cantarà la cançó.
Si algú no vol que se’ls faci la corona aviseu abans.
9- APLICACIONS.
El Bynapp ja no funcionarà més, a partir d’ara s’utilitzarà l’APP de TELEGRAM, que us l’haureu de baixar. És un canal de difusió amb informació de l’escola. També a Infantil hi haurà el Classdojo que és un canal entre mestres i famílies (missatges privats, grup-classe, fotos d’activitats, pdf graella activitats en cas confinament,…) se us facilitarà un codi més endavant. És un App molt atractiva per a l’alumnat d¡infantil.
En cas que necessiteu enviar un missatge per correu electrònic, l’adreça és: p3.b@escolasantjordi.net
Eviteu missatges al correu d’ahir, sempre prioritzant Classdojo.

10- SORTIDES
Primer sortiran els de l’autobús.
Les portes per venir a recollir els alumnes s’obriran a la 13.40h.
Haureu d’esperar una mica separats de la porta i esperar que la mestra cridi al nen per poder sortir.
Els alumnes es tornaran a desinfectar les mans amb gel a la sortida.
11- RENTAT DE MANS
A part de netejar-se amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida, també es rentaran les mans amb aigua i sabó abans d’esmorzar, després d’anar al pati i sempre que vagin al lavabo.
12- NETEJA DE L’AULA.
Hi haurà una netejadora de l’Ajuntament que anirà passant per les classes per netejar els lavabos i zones comuns durant el matí.
13- FALTES D’ASSISTÈNCIA
Justificar-les a l’agenda.
14 – MEDICAMENTS.
No es donaran medicaments, excepte amb recepta mèdica i autorització signada pels pares.
15- AL.LÈRGIES.
Comunicar-ho el més aviat possible a la tutora.
16- BREU EXPLICACIÓ DELA FUNDA DE PLÀSTIC AMB TOTS ELS FULLS QUE HAN D’OMPLIR.
Fer un petit comentari dels fulls que hi ha dins. Se’ls donarà el dia 14 i s’ha de retornar tot signat el més aviat possible, per arxivar-ho a secretaria.
El full de la declaració responsable s’ha de signar i retornar.

17-Penjar al penjador del vostre fill/filla el material que heu portat. Ha d’estar marcat.

 

REUNIÓ INICI DE CURS I ENTREGA DE MATERIAL 

P4 Curs 2020-21

PUNTS A TRACTAR:
1- ENTRADES I SORTIDES.
Relaxades de 8.55 a 9.20h. per la rampa del pàrquing de terra, acompanyats d’un sol progenitor.
Accés per la porta sud del pati per entrar per la porta del pati que dona directament a la classe.
1r deixar els germans petits a la classe abans dels de primària.
A l’entrada se us mirarà la temperatura als alumnes i acompanyants. (Abans de sortir de casa fer les comprovacions segons el protocol)
Abans d’entrar a la classe els nens i nenes es netejaran les mans amb hidrogel.
Els pares/mares no podran entrar a la classe.
2- MOTXILLES I JAQUETES.
Les penjaran als penjadors del passadís.
Jaqueta amb beta i motxilles proporcionals
3- ESMORZAR.
L’esmorzar en carmanyola, si porten fruita pelada i tallada. Recordeu que el dia de la fruita és dimecres però poden portar-ne altres dies.
Portar una ampolla d’aigua prou gran perquè no es podrà reomplir.
4 – ORGANITZACIÓ DE L’AULA.
Els/les alumnes estaran asseguts en la separació recomanada de mínim 1 metre.
Damunt la taula cadascú tindrà una safata amb el seu material individual.
Els llibres els tindran als arxivadors.
Si s’hagués de confinar la classe se us avisarà per whatsapp perquè porteu una bossa per posar el material.
5- BATA
Només la posarem per a fer plàstica.
6- JOGUINES
Les de la classe i les del pati només es compartiran amb el grup classe i es desinfectaran diàriament.
No es poden portar joguines de casa.
7- PATI
Estarà dividit en diferents franges horàries per nivells i a més a més estaran separats per grups.
P4 serà de 11 a 11:30h.

8- ANIVERSARIS.
No es celebraran amb esmorzar perquè no es pot portar res, però a la classe se’ls farà la corona i es cantarà la cançó.
Si algú no vol que se’ls faci la corona aviseu abans.
9- APLICACIONS.
El Bynapp ja no funcionarà més, a partir d’ara s’utilitzarà l’APP de TELEGRAM, que us l’haureu de baixar. Us haureu d’afegir al telegram de l’Escola Sant Jordi.
El CLASSDOJO l’utilitzarem per a la comunicació de la classe. Us l’haureu de descarregar.
Més endavant us anirem informant.
10- SORTIDES
Primer sortiran els de l’autobús.
Les portes per venir a recollir els alumnes s’obriran a les 13:40h.
Haureu d’esperar una mica separats de la porta .
Els alumnes es tornaran a desinfectar les mans amb gel a la sortida.
11- RENTAT DE MANS
A part de netejar-se amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida, també es rentaran les mans amb aigua i sabó abans d’esmorzar, després d’anar al pati i sempre que vagin al lavabo.
12- NETEJA DE L’AULA.
Hi haurà una netejadora de l’Ajuntament que anirà passant per les classes per netejar els lavabos i zones comuns durant el matí.
13- FALTES D’ASSISTÈNCIA
Justificar-les a l’agenda.
14 – MEDICAMENTS.
No es donaran medicaments, excepte amb recepta mèdica i autorització signada pels pares.
15- AL.LÈRGIES.
Comunicar-ho el mes aviat possible a la tutora.
16- REPARTIR LA FUNDA DE PLÀSTIC AMB TOTS ELS FULLS QUE HAN D’OMPLIR.
Fer un petit comentari dels fulls que hi ha dins, els han d’omplir i signar.
retornar el primer dia de classe.
17-Penjar al penjador del vostre fill/filla el material que heu portat. Ha d’estar marcat.

 

REUNIÓ INICI DE CURS I ENTREGA DE MATERIAL

P5 Curs 2020-21

PUNTS A TRACTAR:

1- ENTRADES I SORTIDES.

Relaxades de 8.55 a 9.20h. per la rampa del pàrquing de terra, acompanyats d’un sol progenitor.

Accés per la porta nord del pati per entrar per la porta del pati que dona directament a la classe.

1r deixar els germans petits a la classe abans dels de primària.

Abans de sortir de casa haureu de seguir les comprovacions que us donarem en un paper per assegurar-vos que el vostre fill/a està bé.

A l’entrada a l’escola es mirarà la temperatura als alumnes i acompanyants.

Abans d’entrar a la classe els nens i nenes es netejaran les mans amb hidrogel.

Els pares/mares no podran entrar a la classe.

2- MOTXILLES I JAQUETES.

Les penjaran als penjadors del passadís.

Jaqueta amb beta i motxilles proporcionals

3- ESMORZAR.

L’esmorzar en carmanyola, si porten fruita pelada i tallada. Recordeu que el dia de la fruita és dimecres però poden portar-ne altres dies.

portar una ampolla d’aigua prou gran perquè no es podrà reomplir.

4 – ORGANITZACIÓ DE L’AULA.

Els/les alumnes estaran asseguts en la separació recomanada de mínim 1 metre.

Damunt la taula cadascú tindrà una safata amb el seu material individual.

Els llibres els tindran als arxivadors.

Si s’hagués de confinar la classe se us avisarà per wassap perquè porteu una bossa per posar el material.

5- BATA

Només la posarem per a fer plàstica.

6- JOGUINES

Les de la classe i les del pati només es compartiran amb el grup classe i es desinfectaran diàriament.

No es poden portar joguines de casa.

7- PATI

estarà dividit en diferents franges horàries per nivells i a mes a més estaran separats per grups.

P5 serà de 11.30 a 12h.

8- ANIVERSARIS.

No es celebraran amb esmorzar perquè no es pot portar res, però a la classe se’ls farà la corona i es cantarà la cançó.

si algú no vol que se’ls faci la corona aviseu abans.

9- APLICACIONS.

El Bynapp ja no funcionarà més, a partir d’ara s’utilitzarà l’APP de TELEGRAM, que us l’haureu de baixar.

Ja s’explicarà més endavant.

10- SORTIDES

Primer sortiran els de l’autobús.

Les portes per venir a recollir els alumnes s’obriran a la 13.40h.

Haureu d’esperar una mica separats de la porta .

Els alumnes es tornaran a desinfectar les mans amb gel a la sortida.

11- RENTAT DE MANS

A part de netejar-se amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida, també es rentaran les mans amb aigua i sabó abans d’esmorzar, després d’anar al pati i sempre que vagin al lavabo.

12- NETEJA DE L’AULA.

Hi haurà una netejadora de l’Ajuntament que anirà passant per les classes per netejar els lavabos i zones comuns durant el matí.

13- FALTES D’ASSISTÈNCIA

Justificar-les a l’agenda.

14 – MEDICAMENTS.

No es donaran medicaments, excepte amb recepta mèdica i autorització signada pels pares.

15- AL.LÈRGIES.

Comunicar-ho el mes aviat possible a la tutora.

16- REPARTIR LA FUNDA DE PLÀSTIC AMB TOTS ELS FULLS QUE HAN D’OMPLIR.

Fer un petit comentari dels fulls que hi ha dins, els han d’omplir i signar.

retornar el primer dia de classe.

 

17-Penjar al penjador del vostre fill/filla el material que heu portat. Ha d’estar marcat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>