Impuls a la lectura. ILEC.

Realitzem lectura diària, en els trenta minuts inicials, amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura, aplicant diverses activitats: lectura del mestre, lectura autònoma, lectura en veu alta, tallers de lectura, escolta estructurada i lectura guiada, debats, presentacions i recomanacions, biblioteca, teatre, padrins lectors… la majoria en llengua catalana, però també en llengua castellana i anglesa.
S’ofereix a l’alumnat  el servei de biblioteca dos dies a la setmana en horari de pati.

PADRINS LECTORS

Els padrins lectors, que és una activitat que es fa al centre fa uns quants cursos, consisteixen en que un alumne més gran (de 4t a 6è de primària) faci de padrí lector d’un alumne més petit (de 1r a 3r de primària). Cada padrí es compromet a ajudar a aprendre a llegir o millorar la capacitat lectora del seu fillol i d’aquesta manera li encomana el gust per la lectura.