Consell d’Infants

El curs 2019/2020 s’inicia el Consell d’Infants de Cardona. Els representants de la nostra escola  són:

  • Joan Montoya Serra. 5è primària.
  • Clara Sunyer Capdevila. 5è primària.
  • Eulàlia Sunyer Fàbrega. 6è primària.
  • Marc Zamora Lucas. 6è primària.

El Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutadana, de caràcter consultiu, format per nens i nenes de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a les escoles de Cardona.

La seva funció és aportar als responsables polítics del municipi la visió que tenen els infants sobre Cardona la realitat que els envolta, perquè la seva opinió es tingui en compte a l’hora de prendre decisions que els afecten com a ciutadans.