L’escola

L’Escola Mare de Déu del Patrocini està situada a la plaça Joan Maragall n.3, en un barri una mica apartat del centre històric de la població de Cardona.
La vida econòmica de Cardona, igual que passa amb la resta de la seva història, havia girat entorn d’un recurs elemental: la sal. A causa de la greu crisi econòmica pel tancament de la mina el 1990 i de la desaparició de la indústria tèxtil a la dècada anterior, sense alternatives, Cardona va sofrir una davallada molt important de població i un fort envelliment d’aquesta. Actualment Cardona compta amb una població de 5.116 habitants (2011), dels quals un 0,5% son immigrants, gairebé tots de fora de la UE.
El nivell econòmic i cultural és mitjà. L’activitat econòmica fonamental es situa en el sector terciari (51,7%), amb l’activitat comercial i de serveis com a més destacada. En segon lloc, cal destacar la importància de la indústria (27,8%) seguit de la construcció (12,2%) i l’agricultura (8,3%). Actualment es registra un atur del 15,09%.
La vila compta amb un patrimoni natural, històric i cultural de primer ordre que ofereix grans possibilitats de desenvolupament dels àmbits d’activitat vinculats al turisme i la cultura.
Tot i que, actualment, la taxa d’immigració és força baixa, la presència del català al carrer no està generalitzada encara.
La majoria d’activitats culturals i lúdiques (esports, teatre, fires, concerts…) es fan en llengua catalana.