Carta de Compromís Educatiu

La carta de compromís educatiu és un document que situa, facilita i afavoreix la cooperació entre les accions educatives de les famílies i la del centre educatiu.

Consulta aquí la nostra carta de compromís: carta-compromís