Ajut Necessitats Específiques de Suport Educatiu

Us informem que ja podeu sol·licitar la beca de Necessitats Específiques de Suport EducatiuPoden sol·licitar la beca aquells alumnes que puguin acreditar una necessitat específica derivada de discapacitat, trastorn greu de conducta (inclòs TDH), trastorn de la comunicació o llenguatge,  trastorn de l’espectre autista i alumnes amb necessitats associades a alta capacitat intel·lectual. 
 
Com sol·licitar-la?

Quina documentació necessitem?

  • Llibreta de compte corrent a nom de l’alumne/a .
  • Documents d’identitat (DNI) del sol·licitant i de tots els membres majors de 14 anys de la família.
  • Certificat de minusvalidesa o de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental o altre documentació que generi un dret de deducció
  • En el cas de pare o mare autònoms, cal tenir en mà els ingressos bruts anuals de l’activitat (demanar a la gestoria o consultar a la declaració de renda).
Un cop entrada la sol·licitud, cal descarregar-la i imprimir-la i portar-la al centre de reeducació on assisteix el vostre fill o filla (logopeda/psicopedagog) perquè l’ompli i hi adjunti la memòria/informe. 
 
A continuació, cal portar-la a l’escola abans del 24 de setembre, per tal que la psicopedagoga de l’EAP la signi.
 
Com sempre, si teniu qualsevol dubte o necessiteu ajuda, restem a la vostra atenció els dimarts i dijous al matí (horari d’atenció administrativa) trucant prèviament al 93 869 18 29.