Preinscripció i matrícula


Curs 2020-2021. Segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (de P3 a 4t ESO)

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ

PUBLICACIÓ DE L’ OFERTA inicial-places vacants del centre

DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS de PREINCRIPCIÓ:

Del 13 a 22 de maig de 2020 (ambdós inclosos)

COM FER-HO?

 • Sol·licitud telemàtica al lloc web del Departament d’Educació: ENLLAÇ 
 • ENVIAR EL RESGUARD DE LA SOL·LICITUD JUNT A LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA ( EN FOTO O ESCANEJADA ) AL CORREU DEL CENTRE: a8022677@xtec.cat
 • Per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica s’ha de demanar cita prèvia  al correu de l’escola o via telefònica (les cites presencials seran del 19 al 22 de maig de 2020,ambdós inclosos).

PETICIÓ CITA per fer la PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL :

 • Correu electrònic: a8022677@xtec.cat
 • TELF. 616 61 32 88
 • Calendari de cita prèvia (en breu estarà disponible)

HORARI D’ATENCIÓ PRESENCIAL

Del 19 al 20 de maig de 2020 (ambdós inclosos).

 • De 09:00h a 13:00h

En aquest cas, s’haurà d’accedir al centre amb mascareta i guants i seguir les indicacions de seguretat que estableixi el centre segons les instruccions del Departament d’Educació i salut.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

PREINSCRIPCIÓ

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Full d’empadronament de l’infant, si es cau.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor/a i del nen/a si en té.
 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia de la documentació  acreditativa de les circumstàncies al·legades (família monoparental/nombrosa, discapacitat, proximitat per lloc de treball del pare/mare), si es cau.

MATRICULA  13 a 17 de juliol de 2020

 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.
 • Dues fotografies mida carnet.
 • Fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.

PER MÉS INFORMACIÓ:

    Departament d’ Ensenyament