Serveis

Secció que ha d’informar a les famílies dels serveis que ofereix el centre. La missió educativa no es limita a l’eix curricular.

  • Menjador escolar
  • Acollida
  • Activitats extraescolars
  • Blogs de cicle i especialitats.
  • Correu electrònic amb domini propi de l’escola de gmail.
  • Twitter