Escola nova21

L’escola forma part de l’aliança “Escola Nova 21” que pretén un canvi metodològic i de visió de la tasca educativa a les escoles.

Aquesta pàgina servirà de taulell d’anuncis de les activitats i dinàmiques realitzades a l’entorn d’ escola nova21.

Podreu trobar el resum de les trobades amb les famílies, informacions i documentacions de suport que s’ha anat donant sobre aquest projecte.

 

COMENCEM A PREPARAR LA SEGÜENT TROBADA AMB LES FAMÍLIES al mes de juny de 2018 per començar a treballar sobre la visió de centre.

The skills to learn in the 21st century, (les habilitats per aprendre en el s. XXI).Esther Wojcicki

Extracte de l’entrevista a Esther Wojcicki, periodista i professora de l’escola secundària de Palo Alto (Califòrnia, EUA) durant més de 30 anys, Esther Wojcicki és considerada una de les pioneres mundials en l’estudi de l’alfabetització mediàtica aplicada a l’educació. Des de 1984 dirigeix el programa més important d’educació dels mitjans als Estats Units.
En el següent vídeo ens parla de les habilitats necessàries per aprendre en el segle XXI. Juntament amb la creativitat, el pensament crític i la col·laboració, Wojcicki es centra en la importància de la comunicació com una de les principals habilitats que s’han d’ensenyar a les escoles per aconseguir un aprenentatge més significatiu al segle XXI.

Resum de la primera trobada amb les famílies, enllaç al document

2a TROBADA

Presentació de la dinàmica amb les famílies

La proposta és partir de l’exemple concret d’una escola impulsora que ja està desenvolupant algunes pràctiques educatives basades en els principis de l’aprenentatge i que ja ha canviat el seu propòsit educatiu, enfocant-lo a una formació en competències per a la vida. No és que aquest centre sigui modèlic. És, simplement, un exemple de centre educatiu que “està en el camí”. El centre proposat és l’Institut de Sils.

Aquesta dinàmica pressuposa que el centre ha elaborat l’eina d’auto- diagnòstic i el claustre hi ha reflexionat. Aquesta reflexió es compartirà amb les famílies. No posa l’èmfasi en la dicotomia escola tradicional/ escola avançada sinó en el marc d’Escola Nova 21.

Objectiu de la dinàmica

En analitzar aquesta dinàmica, les famílies comprendran i començaran a implicar-se en el procés de canvi que viurà el centre educatiu dels seus fills i filles.

Adjuntem una nota informativa sobre el procés de treball que estem fent.

https://drive.google.com/a/escolajverdaguer.cat/file/d/1irygz_8QLeByQpp4VmEwdpX6LCduVh6e/view?usp=drivesdk

La comissió pedagògica

Resum de la segona trobada amb les famílies enllaç al document