Menjador

Servei gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà

Menú alumne/a fix:

(Utilitza el servei un mínim de 4 vegades/mes):      6,15 €/menú

Menú alumne/a esporàdic:

(No fa ús del servei un mínim de 4 vegades/mes):   6,60 €/menú

 

CONSULTA ELS MENUS

Consell Comarcal Baix Empordà