Acollida

Acollida

Responsable del servei: Maria José

Telèfon de contacte: 672 146 592

Notes:

 • El servei d’acollida es durà a terme sempre que hi hagi un mínim d’usuaris de matí i un altre mínim d’usuaris per les tardes.
 • Aquells usuaris que no estiguin al corrent de pagament no podran fer ús d’aquests servei.

 


Horaris

 • Acollida matinal (SAM): de 8:00 h. a 9:00 h. Disponible des del primer dia de curs.
 • Acollida de tarda (SAT): de 16:30 a 17:30 h. Disponible des del primer dia de curs.

 


Preus i Pagament

Preus:

 • Fixos: 28 € (matí) – 34 € (tarda)
 • Esporàdics: 6 €
 • Els preus vindran determinats en funció del nombre d’infants que accedeixin al servei.
 • La franja mínima és d’1 hora.
 • El cobrament es realitza per avançat. Facturació entre els dia 1 i 5 del mes en curs.
 • Altes, baixes i modificacions en el servei s’han de comunicar abans del dia 30 del mes anterior.

 

Rangs de preus (per nombre de dies i deducció germans):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de pagament:

 • Alumnes fixos: càrrec al número de compte corresponent
 • Alumnes esporàdics: pagament en mà o amb càrrec a compte, a definir amb la responsable del servei.