Acollida

Acollida

Responsable del servei: Maria José

Telèfon de contacte: 672 146 592

Nota: El servei d’acollida es durà a terme sempre que hi hagi un mínim d’usuaris de matí i un altre mínim d’usuaris per les tardes.

 


Horaris

  • Acollida matinal (SAM): de 8:00 h. a 9:00 h. Disponible des del primer dia de curs.
  • Acollida de tarda (SAT): de 16:30 a 17:30 h. Disponible a partir de la segona setmana de curs i dependrà de la demanda.

 


Preus i Pagament

Preus:

  • Fixos: 28 € (matí) – 34 € (tarda)
  • Esporàdics: 6 €
  • Els preus vindran determinats en funció del nombre d’infants que accedeixin al servei.
  • La franja mínima és d’1 hora.
  • El cobrament es realitza per avançat. Facturació entre els dia 1 i 5 del mes en curs.
  • Altes, baixes i modificacions en el servei s’han de comunicar abans del dia 30 del mes anterior.

 

Rangs de preus (per nombre de dies i deducció germans):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de pagament:

  • Alumnes fixos: càrrec al número de compte corresponent
  • Alumnes esporàdics: pagament en mà o amb càrrec a compte, a definir amb la responsable del servei.