Material escolar

L’escola s’encarrega de l’adquisició del material escolar, llibres, quaderns i tot allò necessari a l’escola. Les famílies han d’aportar l’import de 100€ per curs que inclou llibres, quaderns, fotocòpies, samarreta de l’escola i sortides. A Educació Infantil han de portar una bata així com un paquet de tovalloletes humides i una capsa de mocadors de paper.