Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos)

Del 27 de març  al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

A partir del 23 de juny de 2021

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2020

15 de febrer de 2020

21 de maig de 2020

Jornada compactada

L’horari lectiu del centre és de 8:30 a 14,30 h i activitats de tarda de 14,30 a 16,00 h per a tots els alumnes del centre.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris els primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.