Com demanar una beca per les activitats d’Estiu 2021

Salutacions Famílies!

Com cada any, l’Ajuntament de Barcelona ofereix unes beques pel Casal d’Estiu. Les beques s’ajusten a un calendari fixe que va del 24 d’abril al 21 de maig. Tota sol·licitud de beca fora d’aquestes dates, quedarà anul·lada.

Les Beques s’atorguen a les famílies en funció de la Renta de l’any passat i en base a una sèrie de “trams”. L’accés als trams d’ajuts econòmics (beca del 90%, del 60% o del 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent

  • De 0 a 7.000 €: 90%
  • De 7.000,01 a 9.000 €: 60%
  • De 9.000,01 a 10.000 €: 30%

Per poder demanar la beca, primer s’haurà de fer la inscripció al Casal d’Estiu. Per fer-la heu de fer arribar el Full d’Inscripció (el full d’inscripció del Casal de sempre: inscripcio_casal_destiu_2021 o el full d’inscripció del Casal d’Iniciació al Xinès: Full_Inscripció_Casal_Xinès) a l’adreça de correu: xarangascp@gmail.com. Un cop ho hagueu fet, haureu d’accedir a la web de l’Ajuntament i omplir el formulari que hi apareix.

Beques Ajuntament

A continuació, hem mirat de fer un petit tutorial sobre com omplir-lo. Els que ja hagueu demanat Beques altres anys, veureu que el document és el de sempre, però amb l’avantatge que s’omple en línia i ens estalviem fer un viatge a l’OAC (sempre hem de mirar la part positiva). La informació que us demanen és la següent:

Dades de la persona sol·licitant

En aquest apartat, heu de posa la informació relativa a la persona que sol·licita l’ajut (la informació de l’adult). Com podeu veure, la informació és la bàsica: DNI/NIEA, Nom i Cognoms (només al omplir les caselles amb asterisc), l’adreça del domicili, el Codi Postal, Districte, etc. És MOLT important que indiqueu un correu eletrònic i un telèfon mòbil, ja que serà la via de contacte que pot establir l’Ajuntament amb les famílies per qualsevol problema que pugui sorgir.


Dades de l’Infant

Aquest apartat recull la informació de l’alumne pel qui es demana la beca. Hi heu d’indicar el DNI/NIE, el Nom i Cognoms i la data de naixement. També us demanen l’IDALU (és el número d’Identificació de l’alumne). Si el sabeu, el podeu inserir, sinó, no cal.


Dades de l’Activitat

En aquest apartat només us demanen dues informacions: el Codi d’Activitat i les dates i horaris. El Codi d’activitat pel Casal d’en Charlie i la Fàbrica de Xocolata és el:

020144CAS01

i el codi del Casal d’Iniciació al Xinès és:

020144CAS02

En l’apartat de les Dates i Horaris, tingueu present que la Beca només es pot demanar per 2 setmanes de Casal (ja sigui del mes de juny, de juliol o de Setembre) i també heu d’indicar l’horari que realitzarà el vostre fill/a. Un format per aquest camp seria:

del 5 al 16 de juliol de 9 a 15’00 (matí amb dinar)

Els torns que indiqueu en aquest apartat han de ser els mateixos que els que indiqueu en el full d’Inscripció. Si, per exemple, us apunteu tot el mes de juliol, en el full d’Inscripció del Casal, indicareu totes les setmanes que vindrà al Casal, però en el full de Sol·licitut de Beca només indicareu 2 de les setmanes. Sobretot tingueu cura en aquest aspecte, ja que si demaneu beca per més de dues setmanes, el més segur és que l’anul·lin directament.


Nucli de Convivència

En aquest apartat, heu de posar la informació relativa al Nucli de convivència on viu l’infant que demana la beca, és a dir, si sou família monoparental, la informació de la mare/tutora, pare/tutor, les dades del propi infant i els germans que visquin en el mateix domicili. En aquest apartat també us demanen l’autorització per tal que l’Ajuntament obtingui directament de l’Agència Estatal d’Administració Tributària les dades tributàries que necessiten per la resolució de la beca. La informació que us demanaran és la següent:

El nom de cada membre del Nucli de Convivència, els seus cognoms, la data de naixement i el DNI, a part de si algun membre del Nucli de Convivència té el certificat de discapacitat. Per la normativa de l’Ajuntament, les persones amb certificat de discapacitat compten com dues, per tant, és més fàcil accedir a l’Ajut Econòmic.


Confirmació

Arribats a aquest punt, ja només queda marcar la casella de consentiment que hi ha al final de la pàgina i demostrar que “no sóc un robot”…potser la part més fàcil de tot el procediment 😉

Un cop fet tot el procediment us sortirà un resum de la Sol·licitud. Es molt important que en guardeu una còpia, ja sigui fent una captura de pantalla, guardant el pdf o fins i tot fent una foto amb el mòbil. En aquest resum de la sol·licitud us donaran un número de registre (en la fotografia de baix està remarcat en blau). És molt important que el guardeu, ja que és el número de registre associat a la vostra sol·licitud.

Si tot ha anat bé, ja teniu la beca sol·licitada i només haureu d’esperar la resolució que arribarà cap al 27 de maig (via correu electrònic o sms al mòbil que hagueu indicat).

Per qualsevol dubte que tingueu al llarg de tot el procediment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i mirarem d’ajudar-vos. Per contactar podeu fer-ho a través de dues vies:

Mòbil: 645 30 11 14 (de dilluns a divendres de 10’00 a 12’00 i de 16’00 a 18’00)

Correu electrònic: xarangascp@gmail.com