Transparència

 

D’acord amb l’acció de TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ l’escola  Diputació publica i manté actualitzats al Web del centre educatiu els següents continguts:

  1. Els Projectes de Centres: Projecte Educatiu (PEC) està pendent d’aprovació i Projecte Lingüístic (PL) en elaboració.
  2. Les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i la carta de compromís educatiu.
  3. Els acords del Consell Escolar.
  4. Les aportacions voluntàries de les famílies per a material escolar i per a activitats complementàries.
  5. El pressupost (“Consulta les dades del pressupost 2021” i “Liquidació del pressupost 2020”).
  6. El pressupost  de menjador  (“Consulta les dades del pressupost 2021” i “Liquidació del pressupost 2020”).
  7. Convenis en vigor (No n’hi ha)