Activitats extraescolars i servei d’acollida

Les activitats extraescolars són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels infants.

L’AMPA  de l’escola Diputació organitza tot un seguit de serveis i activitats lúdiques i educatives que ajuden a complementar la formació integral dels infants, així com també faciliten l’organització familiar.

L’ampli ventall d’opcions que s’ofereix vol donar resposta a les diferents inquietuds i interessos dels nens i nenes de l’escola i es regeixen pels principis i valors del Projecte educatiu de l’escola Diputació.