Iniciem el programa Llegim en parella

Llegim en parella 2017-18 

Aquesta setmana hem iniciat el programa Llegim en parella amb la sessió de coneixença i la primera sessió d’activitat. El programa Llegim en parella és un programa d’Aprenentatge Cooperatiu impulsat pel Grup de Recerca d’Aprenentatge entre Iguals (GRAI) de la UAB i està basat en la tutoria entre iguals. A l’Escola el duem a terme entre les classes de 3r i 5è. Els de 5è fan de tutors o tutores de lectura dels alumnes de 3r, que en son els tutorats o tutorades. Uns aprenen perquè ensenyar és una bona manera d’aprendre, i els altres també aprenen perquè tenen un company o companya per ells sols que els ofereix un suport personalitzat, constant i ajustat.

Aquest programa busca la formació de lectors i lectores més competents, tan a nivell de comprensió, com de fluidesa lectora i lectura en veu alta.