Matemàtiques

Les matemàtiques que volem fer amb els nens i nenes de l’escola són manipulatives i competencials.

Manipulatives perquè és mitjançant tots els sentits que aconseguirem viure, entendre i estimar les matemàtiques , i només després d’observar, manipular, experimentar  passarem  a imaginar mentalment , ho podrem explicar amb paraules , ho representarem gràficament  i finalment arribarem a un llenguatge simbòlic. De la mateixa  manera que una llengua no la introduïm fent gramàtica i ortografia  tampoc les mates les podem començar per uns símbols .

Competencials perquè  cal que els infants siguin competents en tots els àmbits de la vida . Hem de fer persones crítiques , que sàpiguen argumentar, pensar, raonar, resoldre  situacions  problemàtiques ,… I en això les matemàtiques ens hi poden ajudar.